Na jaře roku 2021 jsem pro rituál k jarní rovnodennosti napsal i natočil jednoduchý slovanský „chant“ o bůžkovi Jarovítovi.

Je hezké věřit pohádkám, v kterých jarní bůžek Jarovít stojí se zlatým kopím u zlaté brány a čeká na nejsprávnější okamžik, aby na zemi vpustil životodárnou sílu jara. Nic jiného ty verše nenabízí, než jen radost z prvních skutečně hřejivých slunečních paprsků a pohled na první rozkvetlé květy, které si našly cestu v ještě rozbahněné hlíně.

hudba a text: Lukáš pokorný

Jarovíte - jaro vítej!
Zlatá brána zlatým kopím
Zlatým štítem chraň a otevírej!
Jarovíte - jaro vítej!
Chladná rána spícím květům
Horkou dlaní probuď ji a odemykej